Беларускія кнігі-юбіляры 2020 года

25 годА. Дзеружынскі  «Жывая азбука»

25 год Р. Барадулін  «Евангелле ад мамы»

25 год У. Ліпскі  «Бацькі і дзеці»

25 год У. Ягоўдзік  «Дзівосны карабель»

25 год -  Я. Пархута  «Казкі дзеда Яраслава»

35 год П. Місько  «Грот Афаліны»

35 годН. Гілевіч  «Родныя дзеці»

45 годУ. Дубоўка  «Залатыя зярняты»

45 год - Р. Барадулін  «Свята пчалы»

50 годВ. Быкаў  «Сотнікаў»

50 год - І. Пташнікаў  «Мсціжы»

50 год - М. Стральцоў  «Адзін лапаць, адзін чунь»

50 годІ. Сяркоў  «Мы – хлопцы жывучыя»

50 годІ. Чыгрынаў  «Плач перапелкі»

50 годЯ. Янішчыц  «Снежныя грамніцы»

55 год - В. Вітка  «Азбука Васі Вясёлкіна»

55 год - І. Мележ  «Подых навальніцы»

55 год - І. Шамякін  «Трывожнае шчасце»

60 годВ. Вітка  «Казка пра цара Зубра»

60 годВ. Быкаў  «Жураўліны крык»

60 год - І. Мележ  «Людзі на балоце»

65 годМ. Танк  «Ехаў казачнік Бай», «Конь і леў»

85 годК. Чорны «Трэцяе пакаленне»

90 год Я. Маўр  «Палескія рабінзоны»

110 годЯ. Коласа  «Песні жальбы»

110 годЯ. Купалы «Гусляр»